Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi

Mahlıç pamuk bilgilerine erişiminizden veya kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Bu bilgilere erişmekle veya kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, bu bilgilere erişmeyebilir veya kullanmayabilirisiniz ve böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. "www.tarispamuk.com.tr" bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Siz bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), S.S.TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ (bundan böyle TARİŞ PAMUK olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.tarispamuk.com.tr internet adresinde verilen satışa hazır mahlıç pamuk stok bilgisi sunma hizmetinden (kendisine sağlanılan imkanlar ve şirket tarafından öngörülen şartlar dahilinde) faydalanmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi/kurumlar (bundan böyle BİREYSEL ve KURUMSAL ÜYE olarak anılacaktır) ile TARİŞ PAMUK arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.


 2. www.tarispamuk.com.tr'nin amacı, satışa hazır mahlıç pamuk bilgilerinin güncel olarak izlenebilmesi ve pamuk tüccarı yada sanayicinin böylelikle güncel olarak bu bilgilere ulaşabilmesini sağlamaktır. BU BİLGİLER SPEKÜLATİF VE MANİPÜLATİF AMAÇLA KULLANILAMAZ. Bu bölümde yer alan stoklar TARİŞ PAMUK' un toplam stokları değil sadece satışa hazır yada satışa sunulması uygun görülen stoklarıdır. Bilgiler güncel olarak değişebilecektir. Üye olmak sebebiyle bu bilgilere ulaşmak satışa hazır mahlıç pamuğu satınalma hakkı vermez. Satınalma işlemi ancak satış yetkilileri ile fiyat ve kontrat koşullarının görüşülmesi ve uzlaşılması halinde mümkündür. Satınalma işlemleri için Ticaret Müdürlüğü ile görüşülecektir. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden TARİŞ PAMUK 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, TARİŞ PAMUK bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.


 3. Satışa hazır yada satışa sunulması uygun görülen stokların hangi periyotlarda WEB'de sunulacağı tamamen TARİŞ PAMUK 'un inisiyatifindedir.


 4. www.tarispamuk.com.tr'ye üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur.


 5. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE'ler, www.tarispamuk.com.tr'ye üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler.


 6. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, TARİŞ PAMUK tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.


 7. TARİŞ PAMUK, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.


 8. www.tarispamuk.com.tr' de yer alan satışa hazır mahlıç pamuk bilgilerine erişim için üye olarak BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE SÖZLEŞMESİNİ yapan BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE'lerin abonelikleri www.tarispamuk.com.tr' de yer alan üyelik ücretini ödemeleri durumunda aktifleştirilir.


 9. Aksi belirtilmediği takdirde, www.tarispamuk.com.tr'deki abonelik karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve belirtilen hesap numarasına üye tarafından yatırılmak suretiyle tahsil edilecektir.


 10. TARİŞ PAMUK, her zaman için sunmuş olduğu hizmet karşılığında, www.tarispamuk.com.tr hizmetlerini kapsayan fiyat tarifelerinde değişiklik yapabilir. TARİŞ PAMUK 'un internet, e-posta, www.tarispamuk.com.tr servisi ile yayınladığı yeni tarife, BİREYSEL ÜYE ve KURUMSAL ÜYE' ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.


 11. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, üyeliğini, www.tarispamuk.com.tr sayfalarını hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, başkalarının www.tarispamuk.com.tr üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.tarispamuk.com.tr sayfaları kullanıldığı takdirde yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.


 12. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE www.tarispamuk.com.tr ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası www.tarispamuk.com.tr sunucularında kayıt altına alınmaktadır. TARİŞ PAMUK tüm ÜYELERİN kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 10. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


 13. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE'ler tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve www.tarispamuk.com.tr'a erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanının iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE'lerin bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE sorumludur.


 14. TARİŞ PAMUK hiçbir sebep beyan etmeden istediği ÜYELERİN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.


 15. TARİŞ PAMUK ' in iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE lerin üyelik bilgileri TARİŞ PAMUK tarafından saklanacaktır.


 16. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE dışında, üyeliklerini iptal eden BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYELER, TARİŞ PAMUK 'a başvuru formu doldurarak başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.


 17. TARİŞ PAMUK, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.


 18. www.tarispamuk.com.tr kullanımı nedeniyle BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYELER'in üçüncü şahıslarla alış-verişinden doğabilecek zararlardan TARİŞ PAMUK sorumlu tutulamaz.


 19. TARİŞ PAMUK, KURUMSAL ÜYELER için doldurulan başvuru formlarındaki kişilerin yetkili olup olmadığını teyit ve/veya kontrol etmez.


 20. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.


 21. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYEYE aittir. Bu sebeple TARİŞ PAMUK ' a rücu kesinlikle mümkün değildir.


 22. BİREYSEL VE KURUMSAL ÜYE' lerin www.tarispamuk.com.tr' deki işlemlerinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, TARİŞ PAMUK ' un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME 'yi onaylayarak ve www.tarispamuk.com.tr' ye BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder.


 23. TARİŞ PAMUK, www.tarispamuk.com.tr üzerinden alacağı bilgileri hileli ve aldatmaya, yanıltmaya yönelik olarak kullanan BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYELER'i tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir. Bu tür kullanımlardan dolayı oluşabilecek her türlü zararı BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYELER sözleşmeyi onaylayarak kabul etmişlerdir.


 24. TARİŞ PAMUK 'un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden dolayı, TARİŞ PAMUK hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmez. Böyle bir durum sözkonusu olursa BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, TARİŞ PAMUK'u sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.


 25. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE www.tarispamuk.com.tr' ye bağlanırken sitenin normal işleyişini engelleyecek yazılım veya donanımları kullanmayacağını, ya da işbu sitenin çalışmasını ve/veya özel yapısını bozabilecek bilgileri, yazılımları ya da dosyaları göndermeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


 26. TARİŞ PAMUK ve BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.


 27. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI; İnternetin küresel doğasının farkında olarak, BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, özellikle de Türkiye'deki veya BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE'nin ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.


 28. BİREYSEL veya KURUMSAL ÜYE, www.tarispamuk.com.tr 'a erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. www.tarispamuk.com.tr hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.


 29. İşbu sözleşme yirmidokuz (29) maddeden ibaret olup üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.